پرداخت هزینه دانلود

رایگان

این دوره رایگان است

خودشناسی مقدماتی
0% - پیشرفت دوره

شناختن خود یعنی شناختن قدرت ها، ضعف ها، علایق و ترس ها، خواسته ها و آرزوها که باعث پیدا کردن مسیر زندگی می شود و کمک می کند تمام الگوهای فکری مخرب و عادت های ناسالم را بشناسیم و برای بهینه زندگی خود آن ها را اصلاح کنیم. خودشناسی باید تقویت شود تا در موقعیت های گوناگون بهتر تصمیم بگیریم و رفتار درست را از خود نشان دهیم.برای خودشناسی راه های متفاوتی وجود دارد اما یک تمرین ساده و موثر برای شناخت بهتر خود نوشتم ویژگی های بارز شخصیتی است . گام نخست

🔸 ۵ ویژگی مثبت و ۵ ویژگی منفی خود را بنویسید .

برای انجام بهتر این کار می توانید از دیگران نیز کمک بگیرید . خانواده و دوستان هم می توانند صفات شخصیتی شما را بیان کنند . 

پاسخ به این سوالات نیز کمک شایانی به خودشناسی خواهد کرد 
  • عشق خود را چگونه ابراز می کنید؟
  • آیا می‌توانید با دیگران برخورد مناسب و همراه با مسالمت و مدارا داشته باشید؟ آیا با دیگران با گرمی و صمیمیت، رفتار می‌کنید؟ آیا به موقع می‌توانید خود را از مردم کنار بکشید و در صورت ضرورت از ایشان دور نمایید؟
  • آیا به وضعیت جسمی خود رسیدگی می کنید و سلامتتان برایتان مهم است؟
  • وضعیت عاطفی و هیجانی شما چگونه است؟ آیا آن‌ها را ابراز می‌کنید یا به احساسی مخالف با احساسی که دارید، تظاهر می‌کنید؟
  • در مواقعی که خشمگین هستید چگونه عمل می کنید آیا می توانید خشم خود را کنترل کنید؟
  • آیا خود را آسیب‌پذیر و ضعیف نشان می‌دهید؟
  • آیا می‌توانید روی موضوع خاصی متمرکز شوید؟
  •  آیا احساسات شما تابع شماست و یا شما تابع احساسات خود؟ آیا احساساتتان آشفته و ناگهانی هستند؟ با احساسات خود چگونه کنار می‌آیید؟
  • تصمیمات مهم زندگی خود را بنویسید و کانون هدف خود را مشخص کیند


اروین دیوید یالوم روانپزشک و رواندرمانگر معروف آمریکایی به زیبایی اهمیت خودشناسی را بیان کرده است . 

در گام بعدی می توانیم برای بهبود شخصیتی خود گام های عملی برداریم که در فایل صوتی زیر بصورت مختصر بیان شده است . 

لینک های دانلود

جلسات خودشناسی مقدماتی

دیدگاه شما