صفحه آزمون ها

پکیج مشاهده همه

پکیج سوالات طبقه بندی
35000

دانلودی

  • سوالات آزمون ها بصورت فصل به فصل
  • جزوات همایش های جمعبندی
  • جمع بندی حرفه ای زیست
پکیج مشاوره تلفنی
45000

مشاوره تلفنی

  • پاسخ به سوالات مشاوره ای
  • انگیزش تحصیلی
  • آموزش روش مطالعه و تست زنی
پکیج تک جلسه مشاوره حضوری
60000

مشاوره حضوری

  • 30 دقیقه مشاوره خصوصی
  • برنامه ریزی بلندمدت
  • یک شروع طوفانی با انگیزش تحصیلی